Placeholder image

Guide till tystnaden i Stockholms stad, vårt mest omfattande projekt hittills är nu i slutet av produktionsfasen. >>>

Sundbyberg stads projektet är färdigt, skyltar, broschyrer och de första marknadsförings insatserna har varit framgångsrika. >>>

Boken har just tagit steget från frö till liten planta. >>>

Placeholder image

Stockholms Stads projektet. 11 natur- och kulturreservat, 22 promenader, 65 identifierade rofyllda platser som erbjuder en stor variation av upplevelser. Från milsvida havs- och sjöutsikter till djupa skogar och öppna kulturlandskap.  Mer än en miljon invånare i Stockholms stad och närliggande kommuner har tillgång till dessa promenader direkt från sina hem/arbetsplatser efter en kort resa med cykel, tunnelbana, buss eller bil.

Officiell lansering i april 2016 med bland annat de 11 små broschyrerna, webbinformation, appinformation, symboler och kartor vid entréer.

Placeholder image

Några saker vi särskilt vill lyfta fram i Stockholms stads projektet!

De 11 små foldrarna kommer att visa vägen till två promenader och  5-7 rofyllda platser i varje reservat. Men både tryckt och webbaserat material kommer också att ge enkla förslag på hur upplevelsen av vistelsen i naturen kan förstärkas och ge ökad närvaro, ny kraft och lugn.

Promenaderna kommer att, i foldrar, appar och på webben, märkas och presenteras  baserat på tillgänglighet. Vi använder samma grundidé som används för märkning av skidpister: grön = lätt (släta breda stigar/vägar), blå = mellan (mindre stigar en del rötter, stenar) och röd = svårare (brant och eller mycket ojämnt/kuperat).

Bullerkartor. Med inspiration från Norge, där man tagit fram kartor för rofyllda områden i Oslo, har vi inkluderat bullerkartor får alla 11 reservaten. Dessa kartor ger en överblick. Man kan direkt se vilket område som har mest och minst störningar från trafiken. Samtidigt ger kartorna en bra bild av hur bullerstörningarna varierar i olika delar av de enskilda reservaten.

Placeholder image

Vill du får en närmare inblick i Stockholms projektet och få en bild av några av de olika reservaten gå till våra virtuella vandringar, länk.  Två av promenaderna i Stockholm stad är inkluderade. På Stockholms stad hemsida kan du läsa mer om projektet och ladda ned PDF-versioner av för alla 11 områden: www.stockholm.se/guidetilltystnaden. Ta också gärna kontakt med oss om du vill få ytterligare information.

Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetosilence.org, Tel: +46-730-461377, Projekt ledare Stockholm Stad, Anna Edström: anna.edstrom@stockholm.se, +46-8-508 28 760.

 

Placeholder image

Sundbybergs projektet. Det största skillnaden mellan projektet i Stockholm och Guide till tystnaden i Sundbyberg är att det senare förutom ett naturreservat också inkluderar små parker och gröna områden. Sundbybergs stad är granne med Stockholms stad och samtidigt när det gäller ytan den minsta kommunen i hela Sverige. Sundbyberg var dessutom 2014 den snabbast växande kommunen i hela landet. I den redan täta staden är många nybyggnadsprojekt på gång och det är därför än mer glädjande att Sundbybergs stad  mitt i denna expansion vill identifiera och marknadsföra sina rofyllda områden.

Placeholder image

Viktiga delar i Sundbybergs projektet.

En folder för alla de fem promenaderna och de sex identifierade rofyllda platserna. Vid starten av var och en av promenaderna finns en karta och kort förklaring uppsatt på en stor skylt.  Alla de sex platsena har också vår nya blåa symbol uppsatt. (Vi kunde inte finna någon bra symbol för tysta områden så vi designade en egen eller rättare sagt två olika - en för den rofyllda och tysta platsen i naturen och en för det lugn och den stillhet vi har inombords).

Den blå symbolen för tysta/rofyllda platser följer färgschemat och formen för Naturvårdsverkets symboler i naturreservat och nationalparker. Den gröna symbolen för inre stillhet och lugn var både vår och designers favorit och kommer att användas i böcker och digitala medier för att lyfta fram och diskutera inre stillhet.

Placeholder image

Du kan finna alla de sex identifierade platserna i Sundbyberg på Google maps. Sök efter: Guide till tystnaden Sundbyberg. En av promenaderna i Sundbyberg, Nötbacken, finns också med bland våra virtuella vandringar >>> .

Kontakta oss för mer information: Ulf Bohman: ulf.bohman@guidetilltystnaden.se, tel: +46-730-461377, Projektledare Angelica Aronsson Sundbybergs stad, angelica.aronsson@sundbyberg.se, +46 8 706 80 58 På webben: Sundbybergs stad Guide till tystnaden

 

Placeholder image

Guide till tystnaden boken. Boken är en långsamt växande del av Guide till tystnads projektet, tidsplanen är flexibel. Men den har nu passerat det initiala idéstadiet. Här kan du läsa den första delen av introduktion till boken:

"We all have within us a center of stillness surrounded by silence. This house, dedicated to work and debate in the service of peace, should have one room dedicated to silence in the outward sense and stillness in the inner sense”, Dag Hammarskjöld 1957.

i svensk översättning: "Vi har alla inom oss en kärna av stillhet omgiven av tystnad.  Detta hus , tillägnad arbete och debatt i fredens tjänst, bör ha ett rum tillägnat tystnad i yttre bemärkelse och stillhet i inre mening".

Dag Hammarskjöld, generalsekreteraren i FN skrev detta som en   introduktion till besökarna av det 1957 återinvigda meditationsrummet i FN-byggnaden i New York. Hammarskjöld var också känd som friluftsmänniska. Han hade en djup uppskattning av naturen och besökte området på bilden ovan flera gånger (sjön heter Sårjåsjaure och ligger nära Padjelanta Nationalpark). Sedan 1957, när meditationsrummet återinvigdes, har världen blivit ännu mer intensiv och hektisk. De flesta lever i en hög-hastighets värld fylld med information och underhållning. Världens stora städer blir bara större och natur, utrymme, tystnad och rofylldhet blir allt mer bristvaror....

Mer inom kort. Spridda delar ur boken kommer att publiceras som bloggposter allt eftersom den växer fram.

 

Sitens innehåll: Start - Nu - Historien - Vandringar - Blog - Härnäst

Change to our english site